dimarts, 28 d’abril del 2020

JA PODEU SUBSCRIURES AL ESTE BLOG

algunes persones m'havieu comunicat que no podieu subscrures al blog per que vos arribaren les novetats, efectivament hi havia una errada informàtica que ja havem resolt.
A la banda del baix del blog podeu introduir el vostre correu on posa
"Introdueix el correu per rebre les actualitzacion"
i vos arribaràn totes les novetats.

QUÈ SÓN LES PONDERACIONS?

Les ponderacions son el valor que se li dona a cada assignatura en fase voluntaria segons la tutitulació triada.
una assignatura pot ponderar 0'1 o 0'2, es a dir pot valdre en la fase voluntaria 1 o 2 punts.

Posem un exemple que que s'entenga millor:
Biologia per exemple pondera 0'2 per al Grau de medicina, mentres que per al grau física pondea 0,1, en canvi si el que vols estudiar és el Grau en Dret aquesta assignatura no pondera, es a dir no podria sumar-te cap punt a la NAU.

Aquest concepte és important per que les assignatures que tries en Batxiller van a obrir-te uns camins o uns altres.

Sempre triarem aquelles que ens deixen obert el camí que desitgem, sino el tenim clar, aquelles que ens deixen oberts més camins o ens permeten més flexibilitat.

IMPORTANT: la matèria obligatòria a la que es presentareu en la fase obligatòria, també es pot utilitzar per ponderar, sempre triareu les que major nota hajau tret.

vos adjunte el link de ponderacions a  les universitats Valencianes:

NOMENCLATURA IMPORTANT ENS AJUDA A COMPRENDRE

PAU: Prova d’accés a la universitat. Prova que es realitza per tal d'obtenir la NAT

La NAU (nota d’accés a la universitat=
mitjana del batxillerat (60%) + mitjana dels cinc exàmens de la fase obligatòria PAU (40%). Només amb la NAU ja es pot accedir a la universitat.
 Té una validesa indefinida.
 
La NAT (nota d’accés a les titulacions). (nota de tall)
NAU + 4 punts( que s’obtenen de la fase voluntària de la PAU)
.Té validesa durant els dos cursos següents a la seua realització.

Fórmula NAT:  
   Mitjana BATXILLER (6 Punts MÀXIM )
+ NOTA FASE OBLIGATÒRIA (4 Punts MÀXIM)
+ NOTA FASE VOLUNTÀRIA (4 Punts MÀXIM)
            14 punts MÀXIM.

L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT: PAU


L’ACCÉS DES DEL BATXILLER: 
FASE OBLIGATÒRIA  Inclou 5 exàmens: (10 punts)
qualificació de la fase OBLIGATÒRIA  serveix  de manera indefinida.
Castellà: Llengua i Literatura II.
Valencià: Llengua i Literatura II.
Idioma: A triar entre:  Alemany, anglès, francès, italià o portuguès.
Història d’Espanya o Historia de la FilosofÍa: A triar.
Assignatura de modalitat  OBLIGATÒria  de 2n de Batxillerat: DE L’ITINERARI TRIAT:
                          CIÈNCIES: MATEMÀTIQUES II
  HUMANITATS: LLATÍ II
  CIÈNCIES SOCIALS:MATEMÀTIQUES APLICADES ALES CIÈNCIES SOCIALS I
  ARTíSTIC: FONAMENTS DE L’ART II
FASE VOLUNTÀRIA. (+ 4 punts)
qualificacions de la fase específica validesa per als dos cursos següents
L’estudiant pot examinar-se de qualsevol assignatura de modalitat de 2n de Batxillerat que no siga l’assignatura de la qual s’ha examinat en la fase OBLIGATÒRIA , pot triar UN MÀXIM DE 4 entre les 21 que s’imparteixen en 2n de batxillerat, independentment que les haja cursades o no.
Per obtenir millores qualificacions es recomana examinar-se de les cursades. També es recomana DE FORMA GENERAL EXAMINAR-SE SOLS DE DOS per no diversificar esforços. És important que aquestes assignatures siguen les de ponderació 0,2 per a  la titulació a la que vols accedir..
La nota màxima per a l’accés a la universitat és de 14 punts

L’ACCÉS DES DE CICLES FORMATIUS:

Es farà amb: 
LA MITJANA DE LA NOTA DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (10 punts)
EQUIVALDRÀ A FASE OBLIGATÒRIA.

FASE VOLUNTÀRIA. (+ 4 punts) l'alumnat es podrà presentar igual que l'alumnat de Batxillerat a a questa fase, tenint en compte que tindràn que prepara-se pel seu conte les assignatures per no haver-les cursat.