dijous, 16 d’abril del 2020

UNIVERSITATS PÚBLIQUES A VALÈNCIA

Obrir aquests links et serà de molta utilitat per conèixer l'oferta formativa que tenen les universitat públiques de València, hi ha més ofertes a altres universitats tant públiques i privades en tota la Comunitat Valenciana i a tot l'estat espanyol.

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
https://www.uv.es/UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

http://www.upv.es/ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALÈNCIA
http://www.easdvalencia.com/

Branques de coneixement i Graus Universitaris


Vos envie un enllaç de la Universitat de València on podeu veure cada Branca de Coneixement quin Graus Universitaris te adscrits, no son tots els que hi han, ni és la única Universitat, però per començar pot ser molt gràfic aquest enllaç.
Si punges damunt de cada grau podràs obtenir més informació, les assignatures que es cursen són  t'aproparán molt al que et pots trobar.

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/oferta-graus/oferta-graus-1285846094474.html

Batxillerat i branques de coneixement


      Ací pots veure cada Batxiller com es relaciona amb les diferents Branques de coneixement.

BATXILLER: té tres MODALITATS.

CIÈNCIES - CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS - ART
Ací pots veure, les tres modalitats, les matèries que comparteixen i els diferents itineraris en que es divideixen segons les assignatures triades.
Cadascun d'aquests itineraris et permet accedir a una ( en ocasions a vàries) Branques de coneixement on s'organitzen els Graus universitaris.

Què puc fer en acabar 4rt d’ESO


Educació Secundària NO obligatòria

      AMB GRADUAT ESO:
BATXILLER. 
Al finaliTzar obtIndran el Títol de Batxiller.
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. 
Al finalitzar obtindran el Títol de Tècnic de Formació Professional.

Titulacions més específiques:
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ d'ENSENYAMENTS ESPORTIUS. 
Al  finalitzar obtindran el títol de  Tècnic en Ensenyaments Esportius.
ENSENYAMENTS SUPERIORS DE MÚSICA I DANSA.

SENSE GRADUAT ESO:
Parlar amb MªJosé per veure un itinerari personalitzat.
FP bàsica
Inserció al món laboral.
Proves d’accés a CF. 17ª.