dilluns, 20 d’abril de 2020

QÜESTIONARI D'HABILITATS

Realitza aquest qüestionari, et pot servir per reflexionar la teua tria.

http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades/cuestionarios-nivel/formulario-habilidades/inicio.html

CICLES FORMATIUS


És un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.
Cicles formatius de grau mitjà
Cicles formatius de grau superior.
•  S’organitzen en famílies professionals.
•  I estes alhora en mòduls professionals, els quals s’estructuren en crèdits de caràcter teòric-pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu.
Puntxa aquest link per obtindre la informació sobre l'oferta de Cicles Formatius a la Comunitat Valenciana