dimarts, 28 d’abril del 2020

L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT: PAU


L’ACCÉS DES DEL BATXILLER: 
FASE OBLIGATÒRIA  Inclou 5 exàmens: (10 punts)
qualificació de la fase OBLIGATÒRIA  serveix  de manera indefinida.
Castellà: Llengua i Literatura II.
Valencià: Llengua i Literatura II.
Idioma: A triar entre:  Alemany, anglès, francès, italià o portuguès.
Història d’Espanya o Historia de la FilosofÍa: A triar.
Assignatura de modalitat  OBLIGATÒria  de 2n de Batxillerat: DE L’ITINERARI TRIAT:
                          CIÈNCIES: MATEMÀTIQUES II
  HUMANITATS: LLATÍ II
  CIÈNCIES SOCIALS:MATEMÀTIQUES APLICADES ALES CIÈNCIES SOCIALS I
  ARTíSTIC: FONAMENTS DE L’ART II
FASE VOLUNTÀRIA. (+ 4 punts)
qualificacions de la fase específica validesa per als dos cursos següents
L’estudiant pot examinar-se de qualsevol assignatura de modalitat de 2n de Batxillerat que no siga l’assignatura de la qual s’ha examinat en la fase OBLIGATÒRIA , pot triar UN MÀXIM DE 4 entre les 21 que s’imparteixen en 2n de batxillerat, independentment que les haja cursades o no.
Per obtenir millores qualificacions es recomana examinar-se de les cursades. També es recomana DE FORMA GENERAL EXAMINAR-SE SOLS DE DOS per no diversificar esforços. És important que aquestes assignatures siguen les de ponderació 0,2 per a  la titulació a la que vols accedir..
La nota màxima per a l’accés a la universitat és de 14 punts

L’ACCÉS DES DE CICLES FORMATIUS:

Es farà amb: 
LA MITJANA DE LA NOTA DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (10 punts)
EQUIVALDRÀ A FASE OBLIGATÒRIA.

FASE VOLUNTÀRIA. (+ 4 punts) l'alumnat es podrà presentar igual que l'alumnat de Batxillerat a a questa fase, tenint en compte que tindràn que prepara-se pel seu conte les assignatures per no haver-les cursat.


  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada